+222

+15

สาขาที่โดดเด่น

+11

Art and Design

#1 ออสเตรเลีย

+25

Library and Information Management

#1 ออสเตรเลีย

+25

Architecture /

Built Environment

#3 ออสเตรเลีย

+44

Communication & Media Studies

#4 ออสเตรเลีย

หมายเหตุ: ข้อมูลจาก QS World University Ranking ปี 2021

สาขาที่เปิดสอน

ปรึกษาเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่