ซิดนีย์ (Sydney)

เมืองซิดนีย์ เป็นเมืองหลวงของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย มีประชากรมากว่า 4 ล้านคนและเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในออสเตรเลีย ซิดนีย์ถูกรู้จักในออสเตรเลียว่าเป็นเมืองอ่าว และมีสิ่งก่อสร้างที่เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของเมือง ได้แก่ โรงอุปรากรซิดนีย์ (Sydney Opera House) และ สะพานซิดนีย์ฮาเบอร์ (Sydney Harbour Bridge) ซิดนีย์ไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่เป็นศูนย์กลางทางการเงินของออสเตรเลีย เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญและได้รับการยกย่องเป็นเมืองหนึ่งที่สวยและน่าอยู่ที่สุดในโลก

โลโก้

ชื่อสถาบัน

ราคาโปรโมชั่น
ต่อสัปดาห์
(AUD)

ค่าสมัคร (AUD)

ค่าเรียน
6 เดือน

ค่าเรียน
12 เดือน

เว็ปไซต์

ILSC Language School

(รอบเช้า)

239.25

230

126,324 บาท

252,648 บาท

ILSC Language School
(รอบบ่าย)

212

230

111,936 บาท

223,872 บาท

ILSC Language School
(รอบเย็น)

225

230

118,800 บาท

237,600 บาท

Kaplan International College

275

260

145,200 บาท

290,400 บาท

Greenwich English College
(รอบเช้า)

255

FREE

134,640 บาท

269,280 บาท

Greenwich English College
(รอบเย็น)

235

FREE

124,080 บาท

248,160 บาท

ELSIS

180

200

95,040 บาท

190,080 บาท

International House
(Sydney City)

220

240

116,160 บาท

232,320 บาท

International House

(Bondi)

195

240

102,960 บาท

205,920 บาท

Ability English College
(รอบเช้า)

240

220

126,720 บาท

253,440 บาท

Ability English College
(รอบเย็น)

225

220

118,800 บาท

237,600 บาท

Navitas English


(รอบเช้า)

266.40

127.50

140,659.20 บาท

281,318.40 บาท

Navitas English
(รอบเย็น)

234

127.50

123,552 บาท

247,104 บาท

Astley English College

(จันทร์-พุธ)

160

200

84,480 บาท

168,960 บาท

Astley English College
(พฤหัส-เสาร์)

140

200

73,920 บาท

147,840 บาท

North Sydney English College

160

200

84,480 บาท

168,960 บาท

Lloyds International College

160

200

84,480 บาท

168,960 บาท

Langport

260

260

137,280 บาท

274,560 บาท

AIBT

185

FREE

97,680 บาท

195,360 บาท

Australasia Language College

200

200

105,600 บาท

211,200 บาท

Kingsway Institute
(CRICOS Code: 070494D)

รออัพเดต

รออัพเดต

รออัพเดต

รออัพเดต

Oxford House


รออัพเดต

รออัพเดต

รออัพเดต

รออัพเดต

IESC | The International Education Specialist College

(CRICOS code: 087718J)

200

200

105,600 บาท

211,200 บาท

English Unlimited (EU)

(รอบเช้า)(CRICOS)

210

150

110,880 บาท

221,760 บาท

English Unlimited (EU)
(รอบเย็น)
(CRICOS)

220

150

116,160 บาท

232,320 บาท

Mercury College

(CRICOS code: 059870M)

รออัพเดต

200

รออัพเดต

รออัพเดต

หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยนที่นำมาคำนวณคือ 1 AUD = 22 บาท

ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน เมื่อจ่ายจริงจะจ่ายตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้นๆ

เมลเบิร์น (Melbourne)

เมืองเมลเบิร์นเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศออสเตรเลีย รองจากนครซิดนีย์ ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ เป็นเมืองหลวงของรัฐวิกตอเรีย และยังเป็นเมืองฮิป ๆ อาร์ต ๆ มีสถาปัตยกรรมสวยงาม ยังติดอันดับเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกหลายปีซ้อน

โลโก้

ชื่อสถาบัน

ราคาโปรโมชั่น
ต่อสัปดาห์
(AUD)

ค่าสมัคร (AUD)

ค่าเรียน
6 เดือน

ค่าเรียน
12 เดือน

เว็ปไซต์

Discover English

250

220

132,000 บาท

264,000 บาท

Kangan Institute

230

FREE

121,440 บาท

242,880 บาท

English Language School

240

200

126,720 บาท

253,440 บาท

ILSC Language School

(รอบเช้า)

252

230

133,056 บาท

266,112 บาท

ILSC Language School

(รอบบ่าย)

203

230

107,184 บาท

214,368 บาท

ILSC Language School
(รอบเย็น)

207

230

109,296 บาท

218,592 บาท

Greenwich English College

(รอบเช้า)

255

FREE

134,640 บาท

269,280 บาท

Greenwich English College
(รอบเย็น)

235

FREE

124,080 บาท

248,160 บาท

Academia International

240

200

126,720 บาท

253,440 บาท

Ability English College

(รอบเช้า)


240

220

126,720 บาท

253,440 บาท

Ability English College
(รอบเย็น)

225

220

118,800 บาท

237,600 บาท

International House

195

FREE

102,960 บาท

205,920 บาท

Impact English College

290

200

153,120 บาท

306,240 บาท

Kaplan International College

275

260

145,200 บาท

290,400 บาท

Oxford House

รออัพเดต

รออัพเดต

รออัพเดต

รออัพเดต

Milestones English Academy
(CRICOS code: 098531G)

รออัพเดต

150

รออัพเดต

รออัพเดต

Holmesglen Institute
(CRICOS code: SIC0058)

รออัพเดต

รออัพเดต

รออัพเดต

รออัพเดต

Hawthorn English Language Centre
(CRICOS code: 077113K)

Text

Text

Text

Text

RMIT English Worldwide

470

260

248,160 บาท

496,320 บาท

SACE

รออัพเดต

รออัพเดต

รออัพเดต

รออัพเดต

EC
(CRICOS)

รออัพเดต

รออัพเดต

รออัพเดต

รออัพเดต

LAB  Languages Across Borders
(CRICOS code: 084966F)

รออัพเดต

220

รออัพเดต


รออัพเดต


INUS English
(CRICOS code: 077983G)

รออัพเดต

รออัพเดต

รออัพเดต

รออัพเดต

Victorian Institute of Technology

รออัพเดต

รออัพเดต

รออัพเดต

รออัพเดต

 

หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยนที่นำมาคำนวณคือ 1 AUD = 22 บาท

ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน เมื่อจ่ายจริงจะจ่ายตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้นๆ

บริสเบน (Brisbane)

รัฐควีนส์แลนด์ เป็นรัฐในประเทศออสเตรเลียที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของแผ่นดินทวีป ติดกับนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี ทางตะวันตก ติดกับรัฐเซาท์ออสเตรเลียทางตอนตะวันตกเฉียงใต้ และรัฐนิวเซาท์เวลส์ ทางทิศใต้ ทางตะวันออกของรัฐควีนส์แลนด์ เป็นทะเลปะการังและมหาสมุทรแปซิฟิก รัฐควีนส์แลนด์มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียและเป็นรัฐที่มีประชากรมาที่สุดเป็นอันดับ 3 รองจากรัฐนิวเซาท์เวลส์และรัฐวิกตอเรีย

โลโก้

ชื่อสถาบัน

ราคาโปรโมชั่น
ต่อสัปดาห์
(AUD)

ค่าสมัคร (AUD)

ค่าเรียน 
6 เดือน

ค่าเรียน 
12 เดือน

เว็ปไซต์

NCVE

160

FREE

84,480 บาท

168,960 บาท

ILSC Language School 

(รอบเช้า)

239.50

230

126,324 บาท

252,648 บาท

ILSC Language School 
(รอบบ่าย)

194

230

102,432 บาท

204,864 บาท

ILSC Language School 
(รอบเย็น)

194

230

102,432 บาท

204,864 บาท

Langports Language Centre

260

260

129,360 บาท

258,720 บาท

Navitas English

265

127.50

139,920 บาท

279,840 บาท

BROWNS English Language School

245

240

129,360 บาท

258,720 บาท

ELSIS

180

200

95,040 บาท

190,080 บาท

ICTE-UQ

284

220

156,200 บาท

312,400 บาท

Tafe Queensland

220

150

116,160 บาท

232,320 บาท

Impact English College

270

200

142,560 บาท

285,120 บาท

Shafston International College

240

200

126,720 บาท

253,440 บาท

Kaplan International College

275

260

145,200 บาท

290,400 บาท

English Unlimited
(CRICOS)

รออัพเดต

รออัพเดต

รออัพเดต

รออัพเดต

AIBT

185

FREE

97,680 บาท

195,360 บาท

หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยนที่นำมาคำนวณคือ 1 AUD = 22 บาท

ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน เมื่อจ่ายจริงจะจ่ายตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้นๆ

โกลด์โคสต์ (Gold Coast)

เป็นนครในรัฐควีนส์แลนด์ โกลด์โคสต์เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 6 ของออสเตรเลียเป็นเมืองที่ไม่ใช่เมืองหลวงรัฐ
ที่ใหญ่ที่สุดและใหญ่เป็นอันดับ 2 ของรัฐควีนส์แลนด์

โลโก้

ชื่อสถาบัน

ราคาโปรโมชั่น
ต่อสัปดาห์
(AUD)

ค่าสมัคร (AUD)

ค่าเรียน
6 เดือน

ค่าเรียน
12 เดือน

เว็ปไซต์

BROWNS
English College

245

240

129,360 บาท

258,720 บาท

Langports Language College

260

260

129,360 บาท

258,720 บาท

หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยนที่นำมาคำนวณคือ 1 AUD = 22 บาท

ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน เมื่อจ่ายจริงจะจ่ายตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้นๆ

เพิร์ธ (Perth)

เมืองเพิร์ท เป็นเมืองหลวงของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ในประเทศออสเตรเลีย มีประชากรอาศัยอยู่ 1,507,900 (ธันวาคม 2006) ทำให้เพิร์ทเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย และเป็น 3 ใน 4 ของรัฐ ความหนาแน่นของประชากรอยู่ที่อันดับที่ 4 ในออสเตรเลีย เพิร์ทอยู่ชายฝั่งตะวันตกของประเทศออสเตรเลีย ติดกับมหาสมุทรอินเดีย ตั้งอยู่บนสองฝั่งของแม่น้ำสวอน (Swan River) เป็นเมืองทันสมัย ในเมืองมีตึกสูงใหญ่

โลโก้

ชื่อสถาบัน

ราคาโปรโมชั่น
ต่อสัปดาห์
(AUD)

ค่าสมัคร (AUD)

ค่าเรียน
6 เดือน

ค่าเรียน
12 เดือน

เว็ปไซต์

Tafe International Western Australia

300

230

158,400 บาท

316,800 บาท

Language Links International

230

FREE

121,440 บาท

242,880 บาท

Pert International College of English

340

200

179,520 บาท

359,040 บาท

Navitas English

(รอบเช้า)

257.40

127.50

135,907.20 บาท

271,814.40 บาท

Navitas English
(รอบเย็น)

225

127.50

118,800 บาท

237,600 บาท

Kaplan International College

283.50

230

149,688 บาท

299,376 บาท

หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยนที่นำมาคำนวณคือ 1 AUD = 22 บาท

ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน เมื่อจ่ายจริงจะจ่ายตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้นๆ

แคนเบอร์ร่า (Canberra)

เมืองแคนเบอร์รา เป็นเมืองหลวงของเครือรัฐออสเตรเลีย เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 8 ของเครือรัฐออสเตรเลีย และนับว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียที่ไม่ติดต่อกับชายฝั่งทะเล แคนเบอร์ราตั้งอยู่ที่ตอนเหนือของออสเตรเลียน แคปิตอล เทอร์ริทอรี (Australian Capital Territory, มณฑลนครหลวงของออสเตรเลีย) แคนเบอร์ราได้รับเลือกเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงประจำออสเตรเลียเมื่อ พ.ศ. 2451 เป็นข้อตกลงระหว่างซิดนีย์และเมลเบิร์น แคนเบอร์ราต่างจากเมืองอื่น ๆ ในออสเตรเลียตรงที่เป็นเมืองที่มีการจัดผังเมืองไว้ล่วงหน้า (planned city) ที่มีการสร้างด้วยวัตถุประสงค์เฉพาะ ในฐานะที่เป็นที่ตั้งของรัฐบาลออสเตรเลีย แคนเบอร์ราเป็นที่ตั้งของรัฐสภา (Parliament House) , ศาลสูงสุดของออสเตรเลีย (High Court of Australia) และกระทรวงต่าง ๆ ของรัฐบาล นอกจากนี้ แคนเบอร์รายังเป็นที่ตั้งของสถาบันทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีความสำคัญระดับชาติหลายแห่ง รัฐบาลกลางมีส่วนมากที่สุดของผลิตภัณฑ์มวลรวมของรัฐ และเป็นนายจ้างที่ใหญ่ที่สุดในแคนเบอร์รา แคนเบอร์ราเป็นจุดหมายที่นิยมของนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างชาติ

โลโก้

ชื่อสถาบัน

ราคาโปรโมชั่น
ต่อสัปดาห์
(AUD)

ค่าสมัคร (AUD)

ค่าเรียน
6 เดือน

ค่าเรียน
12 เดือน

เว็ปไซต์

Canberra Institute of Technology

รออัพเดต

รออัพเดต

รออัพเดต

รออัพเดต

หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยนที่นำมาคำนวณคือ 1 AUD = 22 บาท

ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน เมื่อจ่ายจริงจะจ่ายตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้นๆ

แอดิเลด (Adelaide)

เมืองแอดิเลด เป็นเมืองหลวงและเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของรัฐเซาท์ออสเตรเลีย และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 5 ของออสเตรเลีย กับประชากรมากกว่า 1.1 ล้านคน ชื่อเมืองตั้งตามพระนามของอเดลเลดแห่งแซ็กซ-ไมนิงเก็น สมเด็จพระราชินีแห่งสหราชอาณาจักร พระอัครมเหสีในสมเด็จพระเจ้าวิลเลียมที่ 4 แห่งสหราชอาณาจักร เมืองก่อตั้งในปี ค.ศ. 1836 ในปัจจุบัน แอดิเลด มีชื่อเสียงด้านงานเทศกาลต่าง ๆ และงานกีฬา อาหาร ไวน์ และวัฒนธรรม กับชายหาดที่กว้างขวาง และยังติดอันดับเมืองที่น่าอยู่ใน 10 อันดับแรกของ นิตยสารอีโคโนมิสต์

โลโก้

ชื่อสถาบัน

ราคาโปรโมชั่น
ต่อสัปดาห์
(AUD)

ค่าสมัคร (AUD)

ค่าเรียน
6 เดือน

ค่าเรียน
12 เดือน

เว็ปไซต์

Australian Ideal College (AIC) (CRICOS code: 
069362D)

200

200

105,600 บาท

211,200 บาท

ILSC

216

FREE

114,048 บาท

228,096 บาท

CELUSA

450

TBC

198,200 บาท

*ราคา 20 สัปดาห์

396,000 บาท

*ราคา 40 สัปดาห์

หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยนที่นำมาคำนวณคือ 1 AUD = 22 บาท

ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน เมื่อจ่ายจริงจะจ่ายตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้นๆ

ดาร์วิน (Darwin)

เมืองดาร์วิน เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่สุดของดินแดนนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี ประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลติมอร์ เมืองดาร์วินนั้นเป็นย่านธุรกิจใจกลางเมืองของธุรกิจต่างๆ

โลโก้

ชื่อสถาบัน

ราคาโปรโมชั่น
ต่อสัปดาห์
(AUD)

ค่าสมัคร (AUD)

ค่าเรียน
6 เดือน

ค่าเรียน
12 เดือน

เว็ปไซต์

International House (ih)

195

240

102,960 บาท

205,920 บาท

Navitas English

300

255

158,400 บาท

316,800 บาท

หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยนที่นำมาคำนวณคือ 1 AUD = 22 บาท

ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน เมื่อจ่ายจริงจะจ่ายตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้นๆ

แคนส์ (Cairns)

ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของรัฐควีนส์แลนด์ มีภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้น เป็นเมืองที่ติดทะเล มีแนวปะการัง และชายหาดที่สวยงามมากมาย เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่ามีแนวปะการัง Great Barrier Reef ที่ยาวที่สุดในโลก มีความยาวกว่า 2,300 กิโลเมตร เรียกได้ว่าเป็นแนวปะการังที่ยังอุดมสมบูรณ์และสวยงามอยู่ในปัจจุบัน จนได้ขึ้นเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกเลยอีกด้วย เป็นจุดดำน้ำระดับโลกที่ต้องห้ามพลาดเลย

โลโก้

ชื่อสถาบัน

ราคาโปรโมชั่น
ต่อสัปดาห์
(AUD)

ค่าสมัคร (AUD)

ค่าเรียน
6 เดือน

ค่าเรียน
12 เดือน

เว็ปไซต์

Oxford House College (OHC)

248

250

130,944 บาท

261,888 บาท

AIBT

185

FREE

97,680 บาท

195,360 บาท

หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยนที่นำมาคำนวณคือ 1 AUD = 22 บาท

ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน เมื่อจ่ายจริงจะจ่ายตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้นๆ

โฮบาร์ต (Hobart)

 

เมืองโฮบาร์ต เป็นเมืองหลวงของรัฐแทสเมเนีย ประเทศออสเตรเลีย และเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดลำดับที่ 2 รองลงมาจากซิดนีย์ จากการก่อตั้งเมืองในประเทศออสเตรเลีย ในปี พ.ศ. 2346 (ค.ศ. 1803) 

โลโก้

ชื่อสถาบัน

ราคาโปรโมชั่น
ต่อสัปดาห์
(AUD)

ค่าสมัคร (AUD)

ค่าเรียน
6 เดือน

ค่าเรียน
12 เดือน

เว็ปไซต์

Oxford House College (OHC)

248

250

130,944 บาท

261,888 บาท

AIBT

185

FREE

97,680 บาท

195,360 บาท

หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยนที่นำมาคำนวณคือ 1 AUD = 22 บาท

ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน เมื่อจ่ายจริงจะจ่ายตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้นๆ