กลุ่มบริหารธุรกิจ และ การจัดการ

ตัวอย่างคอร์สเรียน

 • Project Management
 • International Business
 • Business Management
 • Social Media Marketing
 • Leadership and Management
 • Marketing and Communication

กลุ่มการโรงแรม และ การครัว

ตัวอย่างคอร์สเรียน

 • Patisserie
 • Comercial Cookery
 • Hospitality Management

กลุ่มบริการความงาม และ ช่างผม

ตัวอย่างคอร์สเรียน

 • Hairdressing
 • Beauty Therapy
 • Salon Management

กลุ่มการดูแลสัตว์

ตัวอย่างคอร์สเรียน

 • Aquaculture
 • Animal Studies
 • Captive Animals
 • Veterinary Nursing
 • Fishing Operations

กลุ่มช่างยนต์

ตัวอย่างคอร์สเรียน

 • Electrical Technology
 • Automotive Technology
 • Marine Mechanical Technology
 • Vehicle Mechanical Technology
 • Automotive Engine Reconditioning
 • Manufacturing Technical Operations

คอร์สเรียนแยกตามเมืองต่างๆ:

กลุ่มงานก่อสร้าง

ตัวอย่างคอร์สเรียน

 • Carpentry
 • Building Design
 • Cabinet Making
 • Painting and Decorating
 • Bricklaying / Block-laying
 • Residential Building Drafting
 • Building and Construction (Building)

คอร์สเรียนแยกตามเมืองต่างๆ:

กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์

ตัวอย่างคอร์สเรียน

 • Ageing Support
 • Individual Support
 • Education Support
 • Community Service
 • Early Childhood Education and Care

คอร์สเรียนแยกตามเมืองต่างๆ:

กลุ่มงานความคิดสร้างสรรค์

ตัวอย่างคอร์สเรียน

 • Visual Arts
 • Graphic Design
 • Digital and Interactive Games
 • Applied Fashion Design and Merchandising
 • Creative Product Development
 • Photography and Photo Imaging
 • Music Industry (Performance)*
 • Music Industry (Sound Production)*
 • Screen and Media (Animation & Visual Effects, Film and TV, Interactive Media, Mass Communication)

คอร์สเรียนแยกตามเมืองต่างๆ:

กลุ่มงานไฟฟ้า

ตัวอย่างคอร์สเรียน

 • Electrical
 • Engineering Technology
 • Electronics and Communications Engineering

คอร์สเรียนแยกตามเมืองต่างๆ:

กลุ่มงานวิศวกรรม

ตัวอย่างคอร์สเรียน

 • Surveying
 • Civil Engineering
 • Engineering (Technical)
 • Civil Construction Design
 • Process Plant Technology

คอร์สเรียนแยกตามเมืองต่างๆ:

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวอย่างคอร์สเรียน

 • Cyber Security
 • Website Development
 • Software Development
 • Information Technology
 • Digital Media Technologies
 • Information, Digital Media and Technology
 • Information Technology Networking
 • Database Design and Development

คอร์สเรียนแยกตามเมืองต่างๆ:

กลุ่มงานผลิตและออกแบบ

ตัวอย่างคอร์สเรียน

 • Interior Design
 • Building Design

คอร์สเรียนแยกตามเมืองต่างๆ:

กลุ่มงานพยาบาล และสุขภาพ

ตัวอย่างคอร์สเรียน

 • Nursing*
 • Mental Health
 • Dental Assisting
 • Dental Technology*
 • Anaesthetic Technology

คอร์สเรียนแยกตามเมืองต่างๆ:

กลุ่มงานกีฬา และ การออกกำลังกาย

ตัวอย่างคอร์สเรียน

 • Fitness
 • Yoga Teaching
 • Golf Management
 • Sport Development (Fitness)
 • Sport Development (Surfing)
 • Sport Development (Coaching)

คอร์สเรียนแยกตามเมืองต่างๆ:

กลุ่มสาขาการท่องเที่ยว กิจกรรม และ การบิน

ตัวอย่างคอร์สเรียน

 • Aviation
 • Event Management
 • Travel and Tourism Management