+500 

+30

สาขาที่โดดเด่น

+175

Engineering and Technology

Top

+400

Business and Economics

Top

+400

Education,

Psychology

Top

+500

Clinical and Health,

Social Sciences

หมายเหตุ: ข้อมูลจาก Times Higher Education World University Rankings ปี 2021

สาขาที่เปิดสอน

ปรึกษาเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่